Ekonomi eta finantza gardentasuna

Alkatea eta zinegotziak

Alkatea

Arantza Etxebarria Villabeitia

1968 Iraila 01, Gorliz

Lanbidea
Alkatea / Alcaldesa

Zerbait galdetu nahi diozu?

Osoigo

Asier García Maguregi

1972 Urtarrila 01, Bilbo

Lanbidea
Kirolak, Zerbitzuak eta Ingurumen Zinegotzia / Concejal de Deportes, Servicios y Medio Ambiente

Zerbait galdetu nahi diozu?

Osoigo

Mª Carmen Basabe Irusta

1964 Urria 17, Gorliz

Lanbidea
Gardentasuna, Komunikazio eta Herritarren parte hartze Zinegotzia / Concejal de Transparencia, Comunicación y Participación Ciudadana

Zerbait galdetu nahi diozu?

Osoigo

Jon Fernández Elorriaga

1970 Uztaila 28, Bilbo

Lanbidea
Zinegotzia / Concejal

Zerbait galdetu nahi diozu?

Osoigo

Luis Manuel Lorenzo Diez

1954 Martxoa 26, Bilbo

Lanbidea
Enplegu Zinegotzia / Concejal de Empleo

Zerbait galdetu nahi diozu?

Osoigo

Idoia Urrutia Larrondo

1966 Ekaina 12, Bilbo

Lanbidea
Turismo Zinegotzia / Concejal de Turismo

Zerbait galdetu nahi diozu?

Osoigo

Gabriel de la Maza Alonso

1956 Martxoa 22, Barakaldo

Lanbidea
Euskera Zinegotzia / Concejal de Euskera

Zerbait galdetu nahi diozu?

Osoigo

Jose Antonio Martínez Ibañez

1954 Maiatza 26, Barakaldo

Lanbidea
Kultura eta Hezkuntza Zinegotzia / Concejal de Cultura y Educación

Zerbait galdetu nahi diozu?

Osoigo

Ainhoa Malaxetxebarria Unzetabarrenetxea

1971 Apirila 30, Barakaldo

Lanbidea
Berdintasun Zinegotzia / Concejal de Igualdad

Zerbait galdetu nahi diozu?

Osoigo

Koldo Muñiz Estancona

1955 Apirila 14, Durango

Lanbidea
Barne eta Osasun Zinegotzia / Concejal de Interior y Sanidad

Zerbait galdetu nahi diozu?

Osoigo

Itxaso Martín Etxebarria

1969 Urria 20, Bilbo

Lanbidea
Gizarte Ekintza, Ogasuna eta Ondare Zinegotzia / Concejal de Acción Social, Hacienda y Patrimonio

Zerbait galdetu nahi diozu?

Osoigo

Arantzazu Olabarrieta González

1963 Urtarrila 01, Bilbao

Lanbidea
Hirigintza Zinegotzia / Concejal de Urbanismo

Zerbait galdetu nahi diozu?

Osoigo

Vanessa Murua Larrazabal

1980 Martxoa 31, Bilbao

Lanbidea
Herri lanak eta Jai Zinegotzia / Concejal de Obras y Festejos

Zerbait galdetu nahi diozu?

Osoigo