Ekonomi eta finantza gardentasuna

Copia de Hirigintza, ingurumena eta herri lanetako gaietan dagoen gardentasuna

Hirigintza, ingurumena eta herri lanetako gaietan dagoen gardentasuna

Gorliz udalerriko hirigintza plangintzari buruzko arau subsidiarioak eta memoria.

 Gorliz udalerriko plangintzari buruzko arau subsidiarioak deskargatu(.pdf)

 Memoria deskargatu(.pdf)

Gorliz lurraldeko planoen inbentarioa, zerrenda eta planoen aldaketak.

 Aldaketak inbentarioan deskargatu(.pdf)

 aldaketa puntuala 2. sektorean UREZARANTZA_MISTOA deskargatu(.pdf)

 planoa deskargatu(.pdf)

 planoa deskargatu deskargatu(.pdf)

 planoa deskargatu deskargatu(.pdf)

 planoa deskargatu deskargatu(.pdf)

 NNSS UREZARANTZA aldaketa puntuala deskargatu(.pdf)

 PLANO2AB deskargatu(.pdf)

 PLANO4AB deskargatu(.pdf)

 GORLIZKO NNSS PLANOAK deskargatu(.pdf)

 plano1 deskargatu(.jpg)

 plano2a deskargatu(.jpg)

 plano2b deskargatu(.jpg)

 plano3a deskargatu(.jpg)

 plano3b deskargatu(.jpg)

 plano3c deskargatu(.jpg)

 plano4a deskargatu(.jpg)

 plano4b deskargatu(.jpg)

 plano4c deskargatu(.jpg)

 plano4d deskargatu(.jpg)

 plano5a deskargatu(.jpg)

 plano5b deskargatu(.jpg)

 plano5c deskargatu(.jpg)

 plano6a deskargatu(.jpg)

 plano6b deskargatu(.jpg)

 plano6c deskargatu(.jpg)

 plano7 deskargatu(.jpg)

 plano8 deskargatu(.jpg)

 plano9 deskargatu(.jpg)

 plano10a deskargatu(.jpg)

 plano10b deskargatu(.jpg)

 plano10c deskargatu(.jpg)

 plano11a deskargatu(.jpg)

 plano11b deskargatu(.jpg)

 plano11c deskargatu(.jpg)

 plano11d deskargatu(.jpg)

 plano12 deskargatu(.jpg)

 plano13 deskargatu(.jpg)

 plano13a_1 deskargatu(.jpg)

 plano13a_2 deskargatu(.jpg)