Ekonomi eta finantza gardentasuna

Udalaren kontuak

Kontratazioak eta Kostuak, Ogasuna, aurrekontua

Udalaren aurrekontuak argitaratzen dira, aurrekontu sorta nagusien deskribapenarekin eta bere exekuzio egoeraren inguruko informazio eguneratuarekin

 2016eko lehenengo hiruhilabeteko burutze egoera(.pdf)

 2016eko bigarren hiruhilabeteko burutze egoera(.pdf)

 2016EKO HIRUGARREN hiruhilabeteko burutze egoera(.pdf)

 2016eko LAUGARREN hiruhilabeteko burutze egoera(.pdf)