Ekonomi eta finantza gardentasuna

Udal langileen hitzarmen eta akordioak

Langileen lan baldintzak arautzen dituen hitzarmena 

Gorlizko Udaleko Funtzionarioen eta lan-kontratukoen lan-baldintzak arautzen dituen hitzarmena BAO 58. zk. 2012, martxoak 22. Osteguna

Transkripzio hutsa BAO 93 zk. 2012, maiatzak 16. Asteazkena