Ekonomi eta finantza gardentasuna

laburpena

Kontratazioak eta Kostuak, Ogasuna, urteko kontuak

Udalaren Urteko Kontuak/ Kontu Orokorra argitaratzen da (Balantzea, ekonomia-ondare Emaitzen Kontua, Txostena eta Aurrekontuaren likidazioa)

  2016ko kontu orokorra deskargatu(.pdf)